About Us

Fair Use Policy

HostUiltje hanteert voor alle hosting-pakketten een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor zowel het gebruik van de hoeveelheid dataverkeer als voor het gebruik van de hoeveelheid schijfruimte.

Dataverkeer.

De FUP is bedoeld om de hoeveelheid dataverkeer van onze pakketten te kunnen toetsen om overbelasting van ons netwerk te voorkomen. Doel is om overlast voor gebruikers te beperken wanneer andere gebruikers via hun verbinding veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding. Het dataverkeer wordt door HostUiltje 24/7 gemonitord.

HostUiltje neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat het gebruikte dataverkeer, gemeten over een periode van 1 maand.

De limiet is ingesteld of het afgenomen pakket, u kunt deze limiet nooit overschreiden.

Schijfruimte.

Deze FUP is tevens van toepassing op de beperkte- en onbeperkte schijfruimte welke wij aanbieden bij al onze hosting-pakketten. De aangeboden schijfruimte bij alle pakketten is hoofdzakelijk bedoeld voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van grote hoeveelheden film- of fotomateriaal dan wel andere opslagbestanden. De opslagcapaciteit wordt door HostUiltje 24/7 gemonitord.

De limiet is ingesteld of het afgenomen pakket, u kunt deze limiet nooit overschreiden.

HostUiltje neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat de opslagcapaciteit, gemeten over een periode van 1 maand.

Gevolgen bij overschrijding van de limieten.

Samen met de gebruiker zullen we bekijken of er opties zijn die beter zullen aansluiten bij de behoefte van de gebruiker. Als de gebruiker een dergelijk advies niet opvolgt dan kan HostUiltje de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal HostUiltje pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen